here and now

25 tekstów – auto­rem jest he­re and now.

Wybudzenie

Chłód obojętności roz­budza
zmysły rozczarowania.
Nas­ta­je czas ognia,
czas buntu,
czas nicze­go.
Znajdź trop,
nie pat­rz na cień ludzi masek.
Światło nie roz­no­si się samo.
Bądź nim.
Żyj w nim.
Otwórz to. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 grudnia 2013, 13:49

Człowiek naj­le­piej czu­je się z sa­mym sobą, do­piero później z innymi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 maja 2013, 21:56

Irracjonalna

Is­tniejesz w dwóch światach
i nie rozumiesz
że mat błyszczy
jes­teś upal­nym latem
jes­teś zimą stulecia
nie kochasz te­go raju
chcesz do uz­dro­wis­ka dusz
sen­sowność by­tu
przytłacza twe ramiona
ciężkość niezrozumienia
po­wodu­je od­cisk na sercu
ale czy chcesz to uleczyć? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 marca 2013, 17:43

Wiara

tu jest ciemno
niez­ro­zumiałe cienie
dookoła tkwią
kręcę się w kółko ra­zem z nimi
tańczy­my w ryt­mie łez
a se­rena­da strachu
uzu­pełnia kąty ścian
nie te dźwięki nie łączą się z powietrzem
jes­teśmy tyl­ko my
i jak uwierzyć? 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 marca 2013, 19:02

Tchórząc, sta­jemy się niewol­ni­kami włas­nych obaw. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 czerwca 2012, 15:17

Nie chwy­tamy się trud­ności, nie ry­zyku­jemy, bojąc się po­rażki.Tak wiele mi­ja obok nas.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 kwietnia 2012, 18:27

Rzeczy, które naj­bar­dziej cieszą, pot­ra­fią też naj­bar­dziej zasmucić. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 października 2011, 20:22

Wszys­cy po­pełniamy błędy, lecz nie każdy pot­ra­fi je naprawić. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 sierpnia 2011, 14:00

Jeśli los da­je ci szansę, wy­korzys­taj ją, choć może ona przy­nieść roz­cza­rowa­nie. Gor­sza od żalu jest niepew­ność. Le­piej nie żałować, że się cze­goś nie zro­biło, uwierz mi. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 lipca 2011, 22:30

...a póki co mam ochotę trwać w nietak­townym nieładzie i łudzić się, że los się do mnie uśmie­chnie, że będzie dob­rze, że on wróci, cof­nie wszystko.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 marca 2011, 20:40
here and now

? tym jestem teraz.

Zeszyty
  • *** – __ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

here and now

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność